Θεόδωρος Ασπιώτης

Δικηγόρος- ΜΔΕ Αστικού Δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπ. Δ.Ν

English

 

Η δημιουργία σχέσεως εμπιστοσύνης με τους εντολείς μου είναι για μένα απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να προασπίσω τα συμφέροντά τους και να τους εκπροσωπήσω, δικαστικώς ή εξωδίκως, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προς το σκοπό αυτό, ο εντολέας ενημερώνεται αναλυτικά και με ειλικρίνεια  για τις δυνατότητες που μας παρέχει ο νόμος σε κάθε περίπτωση και για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούμε, ώστε από κοινού να σχεδιάσουμε την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσουμε.
Δίνω όμως ιδιαίτερη σημασία και στον τομέα της συμβουλευτικής-προληπτικής δικηγορίας, καθώς θεωρώ ότι με τις κατάλληλες νομικές συμβουλές, πριν από οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια, είναι δυνατό να αποφευχθούν μελλοντικές δικαστικές διενέξεις. Με συνέπεια και υπευθυνότητα αναλαμβάνω υποθέσεις που εμπίπτουν κυρίως στους τομείς του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, ενώ παράλληλα είναι δυνατή η παροχή νομικών συμβουλών και υπηρεσιών υπό μορφή έμμισθης εντολής.

" Ὥσπερ σῶμα στερηθέν ψυχῆς  πίπτει, οὕτω καὶ πόλις, μὴ ὄντων νόμων, καταλύεται ".  Αριστοτέλης  

Δικηγορικό Γραφείο

            Πινδάρου 44 & Φωκυλίδου 5, Κολωνάκι Τ.Κ 10673 ,Αθήνα

Τηλ. 210 3609911-3, Fax 210 3609914

6944 774474

thodorisaspiotis@yahoo.gr